İSTKA İstanbul Üniversitesi Kalkınma Bakanlığı
Skip Navigation Links English   
         
   Bilgi Notları
     
  Proje Sonuçları
  Proje Basın Bülteni
     
   Kaynaklar
     
  WEF GCR
  WEF FDR
   
  WEF TTCR
  IMD WCY
   
  Beacon Hill Institute
  Master Card
  FSU CEFA
  NIU
  DPT
  DPT
  REF
  URAK
  EDAM
  ITO
     
   Projenin Amaçları
Projenin ana amacı; İstanbul’un küresel rekabet gücünü belirleyen faktörlerin tespit edilmesi, bu faktörlere ilişkin eksikliklerin ortaya konulması, bu eksikliklerin giderilmesi yönünde politika önerilerinin belirlenmesi ve uygulanabilirliğinin tartışılmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda projenin başarmayı amaçladığı özel amaçlar ise şu şekilde sıralanabilir:
  • Türkiye’de 81 ile ait küresel rekabet gücü belirleyicilerine ilişkin geniş bir Veri Tabanı Sistemi ile Konumsal Karar Destek Sistemi’nin oluşturulması
  • İstanbul’da 39 ilçeye ait küresel rekabet gücü belirleyicilerine ilişkin geniş bir Veri Tabanı Sistemi ile Konumsal Karar Destek Sistemi’nin oluşturulması
  • Oluşturulan veri tabanı sayesinde Coğrafi Bilgi Sistemi ile Küresel Rekabet Haritalarının çıkartılması
  • İller arası Küresel Rekabet Endeksi’nin oluşturulması
  • İstanbul ve 39 ilçesine ait Küresel Rekabet Endeksi’nin oluşturulması
  • SWOT analizi ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi
  • Güncelleştirilebilir ve sürdürülebilir bir bilgi odaklı rekabet politikasının izlenebilmesi için veri altyapısının hazırlanması
   Proje Ekibi
     
  Doç.Dr. Murat Şeker
   
  Prof.Dr. Figen Altuğ
  Doç.Dr. Süphan Nasır
   
  Ar.Gör. Arif Saldanlı
   
  Ar.Gör. Buket Akdöl
   
  Ar.Gör. Burçay Yaşar Akçalı
   
  Ar.Gör. Yiğit Yurder
   
   KÜRESEL REKABET VERİTABANI
   TÜRKİYE REKABET ENDEKSİ
   İSTANBUL REKABET ENDEKSİ
   KÜRESEL REKABET ZİRVESİ
 
İSTKA Kalkınma Bakanlığı İÜ İktisat Fakültesi İstanbul Üniversitesi
All Rights Reserved © 2012
İstanbul University