İSTKA İstanbul Üniversitesi Kalkınma Bakanlığı
Skip Navigation Links English   
         
   Bilgi Notları
     
  Proje Sonuçları
  Proje Basın Bülteni
     
   Kaynaklar
     
  WEF GCR
  WEF FDR
   
  WEF TTCR
  IMD WCY
   
  Beacon Hill Institute
  Master Card
  FSU CEFA
  NIU
  DPT
  DPT
  REF
  URAK
  EDAM
  ITO
     
   Proje Ekibi
Proje Koordinatörü: Doç.Dr. Murat ŞEKER

Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde 2003 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında sunduğu "Dış Borçlanma, Borç Krizleri ve Türkiye” adlı çalışmasıyla 2005 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak, aynı anabilim dalında doktora eğitimine devam etti. ABD Florida Devlet Üniversitesi'nde sürdürdüğü tez çalışmaları sonucunda, 2009 yılında "Rüşvet Ekonomisi - Kamu Ekonomisi Açısından Bir Analiz" adlı doktora tezi ile Doktor unvanı aldı. Yurtdışında bulunduğu sürede bir araştırma kuruluşu olan Florida Tax Watch'de asistan olarak çalıştı. 2009 yılında Yardımcı Doçentliğe yükseltildi. 2011 yılında “Mutluluk Ekonomisi – Yaşam Kalitesi” konulu TÜBİTAK projesi için ABD’de misafir öğretim üyesi olarak bulundu. United Nations Democracy Fund (UNDEF), International Budget Partnership (IBP), Merkezi Finans İhale Birimi (CFCU-Avrupa Birliği Projeleri), TÜBİTAK, İTO, İSMMMO, İBB, İÜ BAP ve İSTKA bünyesinde ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü, danışman, uzman ve araştırmacı olarak görev aldı. Ekonomi, maliye ve çok disiplinli alanlarda ulusal, uluslararası düzeyde yayımlanmış makale, tebliğ ve kitapları bulunan Şeker, halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde görev yapmakta, Kamu Maliyesi ve Türk Vergi Sistemi derslerini vermektedir. İlgi alanları kamu ekonomisi, kamu bütçesi, yerel yönetimler, yolsuzluk ekonomisi ve mutluluk ekonomisidir.
Akademik Danışman: Prof.Dr. Figen ALTUĞ

1952 yılında İstanbul’da doğan, babasının görevi nedeniyle değişik illerde eğitimine devam eden, Kadıköy Maarif Koleji’ni bitirdikten sonra 1971 de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne giren Altuğ, 1975’de mezun olduktan sonra aynı fakültenin Maliye Bölümü’nde Uzman statüsünde çalışmaya başladı. I976’da Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü’ne Asistan olarak atandı; 1983’de İktisat Fakültesi’nde doktorasını tamamlayarak Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 1989’da Doçent,1994’de Profesör olan Altuğ, Uludağ Üniversitesi’nde çeşitli idari görevler üstlendi. 2006’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümüne Profesör olarak atanan Altuğ, 12.9.2010 tarihine kadar bölüm başkanlığını yürüttüğü Maliye Bölümünde halen öğretim üyeliğine devam etmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü lisans eğitiminde 2010-2011 Güz döneminde “Kamu Maliyesi” dersini üstlenen Altuğ, halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü dersler vermektedir. Yerel Yönetimler Maliyesi, Bütçe, Mali Denetim alanlarında çalışmaları vardır.
Akademik Danışman: Doç.Dr. Süphan NASIR

Doç. Dr. Süphan NASIR, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesidir. İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı Başkanı olan Süphan Nasır'ın idari görevleri arasında İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı ve İşletme Bölümü Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü bulunmaktadır. International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation dergisinin baş editörlüğünü ve Uluslararası Yükseköğretim Dergisinin ise yardımcı editörlüğünü yapmaktadır. Aynı zamanda, Boğaziçi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesinde part time öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisans programında Veri Tabanlı Pazarlama ve CRM dersini 2006 yılından beri part time öğretim üyesi olarak vermektedir. Uluslararası alanda saygın kitabevleri tarafından basılan marka yönetimi ve mobil pazarlama gibi güncel pazarlama konuları ile ilgili kitaplarda bölüm yazarlığı ve SSCI gibi endekslerce taranan bilimsel hakemli dergilerde yayınlanan eserleri bulunmaktadır. Ayrıca uluslararası alanda önemli konferanslarda sunumlar ve oturum başkanlıkları yapmıştır. Bunun yanı sıra, uluslararası alanda yapılan önemli kongre ve konferansların organizasyon komitesinde yer almıştır. Çalışma konuları arasında CRM, mobil pazarlama, veri tabanlı pazarlama gibi güncel pazarlama konuları bulunmaktadır.
Araştırmacı: Ar.Gör. Arif SALDANLI

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı’nda sunduğu "Geleneksel ve Değer Bazlı Performans Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması – İMKB Üzerine Bir Uygulama" adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı bölümde doktora eğitimine devam eden Saldanlı, “Kurumsal Yönetimin Firma Değer ve Performansına Etkileri – İMKB 100 Üzerine Bir Uygulama” başlıklı doktora tezi çalışmalarına devam etmektedir. 2005 yılından beri İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
Araştırmacı: Ar.Gör. Buket AKDÖL

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2006; İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü’nde çift anadal programından 2007 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı’nda sunduğu "Cam Tavan ve Kurumsal Bir Strateji Pozitif Ayrımcılık: İlaç Sektöründe Bir Sınıflandırma" adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı bölümde doktora eğitimine devam eden Akdöl, “Yönetim Buluşçuluğunda Psikolojik Güçlendirmenin İç Girişimciliğe Etkisi” başlıklı doktora tezi çalışmalarına devam etmektedir. 2006 yılından beri İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
Araştırmacı: Ar.Gör. Burçay Yaşar AKÇALI

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü’nden 2006 yılında bölüm ikincisi olarak mezun oldu. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı’nda sunduğu "Davranışsal Finans ve Fiyat Köpüğü: İMKB Endekslerinde Fiyat Köpüğüyle İlgili Mevsimsel Birim Kök Araştırması" adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı bölümde doktora eğitimini sürdüren Yaşar Akçalı, “Öncü Göstergeler Yaklaşımı ile Krizlerin Tahmin Edilebilirliği” başlıklı doktora tezi çalışmalarına devam etmektedir. 2006 yılından beri İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
Araştırmacı: Ar.Gör. Yiğit YURDER

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nden 2009 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Üretim Bilim Dalında “Tedarikçi Seçim Kararında Analitik Ağ Süreci Uygulaması” başlıklı yüksek lisans tezi çalışmalarına devam etmektedir. 2011 yılından beri İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
   Proje Ekibi
     
  Doç.Dr. Murat Şeker
   
  Prof.Dr. Figen Altuğ
  Doç.Dr. Süphan Nasır
   
  Ar.Gör. Arif Saldanlı
   
  Ar.Gör. Buket Akdöl
   
  Ar.Gör. Burçay Yaşar Akçalı
   
  Ar.Gör. Yiğit Yurder
   
   KÜRESEL REKABET VERİTABANI
   TÜRKİYE REKABET ENDEKSİ
   İSTANBUL REKABET ENDEKSİ
   KÜRESEL REKABET ZİRVESİ
 
İSTKA Kalkınma Bakanlığı İÜ İktisat Fakültesi İstanbul Üniversitesi
All Rights Reserved © 2012
İstanbul University