İSTKA İstanbul Üniversitesi Kalkınma Bakanlığı
Skip Navigation Links English   
         
   Bilgi Notları
     
  Proje Sonuçları
  Proje Basın Bülteni
     
   Kaynaklar
     
  WEF GCR
  WEF FDR
   
  WEF TTCR
  IMD WCY
   
  Beacon Hill Institute
  Master Card
  FSU CEFA
  NIU
  DPT
  DPT
  REF
  URAK
  EDAM
  ITO
     
 Endeks Ağırlık Anketi
Oluşturulan veri tabanındaki verilerin Küresel Rekabet Endeksi’ndeki ağırlıkları Endeks Ağırlık Anketi ile uzman görüşüne dayanılarak belirlenecektir. Endeks Ağırlık anketi akademisyenler, işadamları, sivil toplum temsilcileri, bürokratlar ve konuyla ilgili diğer uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecektir.
ENDEKS AĞIRLIK ANKETİ
İstanbul Üniversitesi’nin yürüttüğü ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği İstanbul'da Bilgi Odaklı Küresel Rekabet Projesi’nde, Türkiye’de 81 il ve İstanbul’da 39 ilçeyi kapsayan küresel rekabet gücü belirleyicilerine ilişkin geniş bir veritabanı oluşturulacaktır. Bu bağlamda, küresel rekabet gücünü ilişkin oluşturulacak veritabanındaki verilerin Küresel Rekabet Endeksi’ndeki önem dereceleri Endeks Ağırlık Anketi ile uzman görüşüne dayanılarak belirlenecektir.

Aşağıdaki sorularda yer alan göstergeleri, bir ilin/ilçenin rekabet gücünü belirlemede ne derecede etkili olduğuna göre puanlandırınız.
Ağırlıklandırma kuralları:
  • Üç ana göstergenin toplamı 100 olmalıdır.
  • Her ana gösterge içinde yer alan alt göstergelerin toplamı 100 olmalıdır.
  • Tüm alanların doldurulması zorunludur.
Kişisel Bilgileriniz
Adınız:
Soyadınız:
Mesleğiniz:
Kurum:
Uzmanlık Alanınız:
1. Aşağıdaki üç ana göstergeye puan vererek Küresel Rekabet Endeksi’ndeki ağırlığını belirtiniz.
Temel Göstergeler (Demografik yapı, altyapı-ulaşım, temel eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal yaşam)
Ekonomik Etkinlik (Makroekonomik göstergeler, finansal piyasalar, dış ticaret-sanayi, işgücü piyasası, turizm, tarım)
İnovasyon (İnovasyon, yüksek eğitim, girişimcilik, teknolojik altyapı)
2. Aşağıda Temel Göstergelere ait 6 alt göstergeye puan vererek ağırlığını belirtiniz.
Demografik Yapı (Nüfus, genç nüfus, şehirleşme oranı, göç, nüfus yoğunluğu vb.)
Altyapı-Ulaşım (Kara, hava, deniz ulaşım yoğunluğu; yol, su, kanalizasyon altyapısı vb.)
Eğitim (İlk-Orta) (Okuryazarlık, okullulaşma oranları, öğretmen, derslik sayıları vb.)
Sağlık (Doktor, sağlık personeli, hastane, yatak sayıları; ölüm, doğum, bebek ölümü hızı vb.)
Güvenlik (Suç istatistikleri, trafik, asayiş, terör, güvenlik personeli sayısı vb.)
Sosyal Yaşam (Yeşil alan, gazete sayısı, sinema, tiyatro, spor alanları, dernek, vakıf vb.)
3. Aşağıda Ekonomik Etkinlik Göstergelerine ait 6 alt göstergeye puan vererek ağırlığını belirtiniz.
Makroekonomik Göstergeler (Kişi başına düşen gelir, vergi geliri, kamu harcamaları, enflasyon vb.)
Finansal Piyasalar (Mevduat, kredi, banka şube sayısı vb.)
Dış Ticaret-Sanayi (İthalat-ihracat hacmi, yabancı sermaye yatırımları, yüksek teknoloji-imalat sanayi ihracatı vb.)
İşgücü Piyasası (İşsizlik oranı, işgücüne katılım, sektörel istihdam, işgücü profili vb.)
Turizm (Otel sayısı, yatak kapasitesi, doluluk oranı, turist profili, kültür envanteri vb.)
Tarım (Tarımsal alan, tarımsal ürün değerleri, organik tarım vb.)
4. Aşağıda İnovasyon Göstergelerine ait 4 alt göstergeye puan vererek ağırlığını belirtiniz.
İnovasyon (Patent, faydalı model, marka sayısı; AR-GE istatistikleri, sanayi-üniversite projeleri vb.)
Yüksek Eğitim (Üniversite mezun sayısı, lisansüstü eğitim, öğretim üyesi istatistikleri, endekse giren yayın vb.)
Girişimcilik (Firma sayıları, firma büyüklükleri, kurulan-kapanan firma oranı vb.)
Teknolojik Altyapı (İnternet kullanımı, internet yoğunluğu, teknolojik altyapı olanakları vb.)
   Proje Ekibi
     
  Doç.Dr. Murat Şeker
   
  Prof.Dr. Figen Altuğ
  Doç.Dr. Süphan Nasır
   
  Ar.Gör. Arif Saldanlı
   
  Ar.Gör. Buket Akdöl
   
  Ar.Gör. Burçay Yaşar Akçalı
   
  Ar.Gör. Yiğit Yurder
   
   KÜRESEL REKABET VERİTABANI
   TÜRKİYE REKABET ENDEKSİ
   İSTANBUL REKABET ENDEKSİ
   KÜRESEL REKABET ZİRVESİ
 
İSTKA Kalkınma Bakanlığı İÜ İktisat Fakültesi İstanbul Üniversitesi
All Rights Reserved © 2012
İstanbul University