İSTKA İstanbul Üniversitesi Kalkınma Bakanlığı
Skip Navigation Links English   
         
   Bilgi Notları
     
  Proje Sonuçları
  Proje Basın Bülteni
     
   Kaynaklar
     
  WEF GCR
  WEF FDR
   
  WEF TTCR
  IMD WCY
   
  Beacon Hill Institute
  Master Card
  FSU CEFA
  NIU
  DPT
  DPT
  REF
  URAK
  EDAM
  ITO
     
   Küresel Rekabet Haritaları - Türkiye
Türkiye’de 81 il düzeyinde küresel rekabet veri tabanının işlerlik kazanacağı, dinamik sorgulamaların harita üzerinde yapılacağı rekabet haritalarına buradan ulaşabilirsiniz.
   Küresel Rekabet Haritaları - Düzey2
Türkiye’de düzey2 seviyesinde küresel rekabet veri tabanının işlerlik kazanacağı, dinamik sorgulamaların harita üzerinde yapılacağı rekabet haritalarına buradan ulaşabilirsiniz.
   İstanbul Rekabet Haritaları
İstanbul’da 39 ilçe düzeyinde rekabet haritalarına buradan ulaşabilirsiniz.
   Küresel Rekabet Anketi
İstanbul’un küresel rekabet gücünün, rekabetin önündeki engellerin, bu alanda yapılması gereken işlemlerin tespiti ve iş dünyasının bu konuya bakış açısının yansıtılabilmesi için proje kapsamında bir saha araştırması yapılacaktır. Saha çalışmasının örneklemi belirlenirken, sektörlerin GSYİH içinde aldıkları paylar dikkate alınacaktır. Firmaların seçiminde ise İTO’nun kayıtları baz alınarak tabakalı örneklem uygulanacaktır. (Devamı)
   İstanbul'da Bilgi Odaklı Küresel Rekabet
İstanbul Üniversitesi’nin yürüttüğü ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği İstanbul'da Bilgi Odaklı Küresel Rekabet Projesi’nde, Türkiye’de 81 il ve İstanbul’da 39 ilçeyi kapsayan küresel rekabet gücü belirleyicilerine ilişkin geniş bir veritabanı oluşturulacak, konuyla ilgili uzman görüşlerine yer verilerek İstanbul’un küresel rekabet gücünü belirleyen faktörlerin tespit edilmesi, bu faktörlere ilişkin eksikliklerin ortaya konulması, bu eksikliklerin giderilmesi yönünde politika önerilerinin belirlenmesi ve uygulanabilirliğinin tartışılmasına olanak tanınacaktır. (Devamı)
   Proje Ekibi
     
  Doç.Dr. Murat Şeker
   
  Prof.Dr. Figen Altuğ
  Doç.Dr. Süphan Nasır
   
  Ar.Gör. Arif Saldanlı
   
  Ar.Gör. Buket Akdöl
   
  Ar.Gör. Burçay Yaşar Akçalı
   
  Ar.Gör. Yiğit Yurder
   
   KÜRESEL REKABET VERİTABANI
   TÜRKİYE REKABET ENDEKSİ
   İSTANBUL REKABET ENDEKSİ
   KÜRESEL REKABET ZİRVESİ
 
İSTKA Kalkınma Bakanlığı İÜ İktisat Fakültesi İstanbul Üniversitesi
All Rights Reserved © 2012
İstanbul University